Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i wszelkie łaski dla Zofii z ok. 50 urodzin

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i wszelkie łaski dla Zofii z ok. 50 urodzin