Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i wszelkie łaski dla Zuzanny Walkosz w 18 urodziny