Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Macieja w 30 r. urodzin i Stansława w 1 r. urodzin.

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Macieja w 30 r. urodzin i Stansława w 1 r. urodzin.