Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, światło Ducha św. dla Anny Gał z okazji 18 urodzin.