Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Heleny z ok. urodzin