Dziękczynna z prośbąo błogosł. Boże dla Władysława z okazji 82 r. urodzin.

Dziękczynna z prośbąo błogosł. Boże dla Władysława z okazji 82 r. urodzin.