Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o dary Ducha św. dla ks. Stanisława z okazji 27 r. święceń

Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o dary Ducha św. dla ks. Stanisława z okazji 27 r. święceń