Dziękczynna za dar życia i dar kapłaństwa z prośbą o błogosł. Boże i Dary Ducha św. dla ks. Proboszcza z ok. urodzin /int. od Róż Różacowych/

Dziękczynna za dar życia i dar kapłaństwa z prośbą o błogosł. Boże i Dary Ducha św. dla ks. Proboszcza z ok. urodzin /int. od Róż Różacowych/