Dziekczynna za dar życia i dar kapłastwa z prośbą o błogosł. Boże, Dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla ks. Proboszcza z ok. urodzin

Dziekczynna za dar życia i dar kapłastwa z prośbą o błogosł. Boże, Dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla ks. Proboszcza z ok. urodzin