Dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza

Dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza