Dziękczynna za opiekę Bożą nad naszą Parafią z prośbą o dalsze błogosł. Boże.

Dziękczynna za opiekę Bożą nad naszą Parafią z prośbą o dalsze błogosł. Boże.


31 grudnia 2020

Msza dziękczynna za opiekę Bożą nad naszą Parafią z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

Zobacz cały kalendarz