Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosł. Boże dla Elżbiety z okazji urodzin

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosł. Boże dla Elżbiety z okazji urodzin