Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosł. Boże dla Renaty i Romana z ok. roczn. ślubu.