Dziękczynna za szczęśliwą operację i pomoc w chorobie z prośba o błogosławieństwo Boże i powrót do pełni sił.