Dziękczynna za wszelkie łaski z prośba o błogosł. Boże, opiek Matki Bożej i św. Józefa dla Ryszarda z ok. imienin