Dziękczynna za wszelkie łaski, za życie, za chleb powszedni z prośbą o błogosł. Boże i dobre urodzaje