+ Stanisław Gał i + Stanisław Świątek

+ Stanisław Gał i + Stanisław Świątek