W int całej wspólnoty parafialnej, ofiarodawców, fundatorów i o pokój i jedność całej wspólnoty

W int całej wspólnoty parafialnej, ofiarodawców, fundatorów i o pokój i jedność całej wspólnoty