Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Róży MB Fatimskiej

Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Róży MB Fatimskiej