Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Zofii i Jana Smalec z Rodziną